top of page

Afspraak maken

Afspraken maken kan telefonisch of via de online bookingstool. Bent u een nieuwe patiënt, of maakt u een afspraak voor een nieuwe problematiek, dan voorzien wij hiervoor een uur de tijd.
Vervolgafspraken kunnen rechstreeks vastgelegd worden met uw therapeut, maar u kan deze eveneens online plannen.

 

Eerste afspraak

Een eerste afspraak duurt voor u ongeveer 45 minuten. In deze tijd voorzien wij actieve patiëntentijd, waarin we uw dossier aanmaken, uw klachten bespreken, het onderzoek doen, en de behandeling reeds opstarten. Nadien wordt er specifiek tijd voorzien om uw dossier verder aan te vullen met de besproken informatie en een behandelplan op te stellen en nodige aanvragen en administratie te doen.
 

Vervolgafspraak

Volgens een afgesproken frequentie wordt u verder behandeld en opgevolgd. De inhoud van deze afspraken is afhankelijk van de klachten. Zo kan een behandeling bestaan uit manuele behandeling, oefentherapie, en vaak een combinatie van beiden.
Een vervolgafspraak duurt ongeveer 30minuten, het is mogelijk dat u nadien nog zelfstandig verder zal oefenen.

 

bottom of page